TOOL UP COLD UP SM UP CÁC LOẠI VP HSNR
TOOL UP COLD UP SM UP CÁC LOẠI VP HSNR
Người Bán: Admin
299.999
Thời Hạn: Vĩnh Viễn
  • Dành cho HỒI SINH NRO
  • Hỗ trợ fake IP login
  • Nhẹ dễ sử dụng

Up đc các map, cooler, mảnh, vpsk,,...

 -> auto thống kê, ép nro, vứt rác

 -> Auto Tàn sát nhiều skill 1 lần đấm

->  Hỗ trợ up được cả cooler, hỗ trợ thống kê đồ thần và vứt rấc

 -> Auto thu đậu, Goback

 -> Auto ăn nhiều item 1 lúc

 -> Up all map

 -> hỗ trợ fake ip login 

 -> check out, check lag