TOOL UP CSKB NRO HOT SV3
TOOL UP CSKB NRO HOT SV3
Người Bán: Admin
249.000
Thời Hạn: Vĩnh Viễn
  • Dành cho NRO HOT
  • Auto tự động
  • Dễ sử dụng trênvps và pc

Auto đên map, khu chỉ định up cskb

Auto mua máy dò, ăn cuồng nộ

Auto ăn máy dò, thu đậu, đổi khu khi gặp boss

Auto goblack, hỗ trợ fake ip login

Check Out, Check lag

Lưu ý: => Chỉ nên sử dụng với proxy có tốc độ trung bình và cao, 

         nếu sài proxy ngoại tốc độ thấp vui lòng chạy bộ đến map và không sử dụng các tính năng rời khỏi map