TOOL UP SM VÀ UP COLD CÁC LOẠI NRO TS
TOOL UP SM VÀ UP COLD CÁC LOẠI NRO TS
Người Bán: Admin
299.000
Thời Hạn: Vĩnh Viễn
  • Dành cho NRO Trùng Sinh
  • Hỗ trợ fake IP login
  • Dễ sử dụng, auto tự động

Auto up sức mạnh all

Up đc các map, cooler, mảnh, vpsk,,...

Auto tàn sát 3 skill namec

auto thống kê, ép nro, vứt rác

Hỗ trợ up được cả cooler, hỗ trợ thống kê đồ thần và vứt rấc

Auto thu đậu, Goback

Auto ăn nhiều item 1 lúc

Up all map

hỗ trợ fake ip login 

check out, check lag